Solar Frontier đạt kỷ lục hiệu suất 23,35% với cell thin film CIS

Solar Frontier đạt kỷ lục hiệu suất 23,35% với cell thin film CIS

Công ty Solar Frontier. Được thành lập và có trụ sở tại Nhật Bản với tư cách là công ty con của công ty dầu mỏ Shell vào những năm 1970 cho biết. Họ đã phát triển cell để phá kỷ lục thông qua nghiên cứu chung với Tổ chức Phát triển Công nghệ và Năng lượng Mới quốc gia Nhật Bản (NEDO).

Kết quả đã được xác nhận bởi Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia Nhật Bản (AIST) vào tháng 11. Và mới đây Solar Frontier mới công bố kết quả một cách rộng rãi trên các trang tin tức của mình

Solar Frontier cũng đã giữ kỷ lục trước đó về hiệu suất chuyển đổi trên cell thin-film CIS (Cu, In, Se) không chứa cadmium. Đạt hiệu suất 22,9% vào cuối năm 2017.

Công ty cho biết họ đã nghiên cứu và phát triển các công nghệ và quy trình mới. Bao gồm kỹ thuật hấp thụ CIS và xử lý bề mặt hấp thụ đã góp phần tăng hiệu suất của cell lên thêm 0,4%.

Nguồn: pv-tech.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *